Kraaikamp met KOMO-certificaat

Onze woonwagens worden als enige in Nederland gebouwd conform de eisen van de BRL 2101 en worden geleverd met KOMO-attest en productcertificaat. Naast de hoge waarde die wij hechten aan een vertrouwensrelatie met onze klanten en de verantwoordelijkheid die onze medewerkers voelen voor de geleverde kwaliteit, biedt het KOMO-keurmerk u een extra garantie van een met vakmanschap gebouwde woonwagen. Onze productiemethode en manier van zaken doen worden met grote regelmaat getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (SKG-IKOB).

Kraaikamp woonwagens voldoen aan alle eisen

komo-logo.jpgEen KOMO-attest met productcertificaat betekent dat zowel het product, als het productieproces en de seriële productie onder regelmatige controle staan en de kwaliteit van uw product ook voor de toekomst is gewaarborgd.

Waarborg van kwaliteit

Alle Kraaikamp woonwagens worden tijdens de verschillende productiestadia steekproefsgewijs gecontroleerd door SKG-IKOB.
 

Kraaikamp biedt u hiermee een sluitende garantie en een waarborg van kwaliteit. De criteria waarop de woonwagens zijn getoetst zijn de bouwtechnische, woontechnische en inrichtingstechnische eisen die aan het product worden gesteld. Het betreft eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaamheid.

Garantie

Kraaikamp biedt kopers een garantie van 10 jaar op de elementaire draagconstructies, waarmee u verzekerd bent van een juiste investering.

Milieu, duurzaamheid, berekeningen en rapporten

Naast de levering onder KOMO-denkt Kraaikamp mee over het optimaliseren van de energiezuinigheid van de woonwagens, de nieuwe BENG eisen waaraan uw woonwagen dient te voldoen, maar ook de duurzaamheidscriteria en de eventueel benodigde GPR-score die gelden voor uw woonwagen.

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning verzorgt Kraaikamp tevens de benodigde EPC- en brandoverslagberekeningen.